O nas

Naszym celem jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów.

Stawiamy na rozwój studentów poprzez stwarzanie im możliwości koncertowych, przekazywanie na bieżąco informacji o kursach doskonalących ich umiejętności i kwalifikacje, konkursach muzycznych, festiwalach, ofertach pracy i programach stypendialnych.

Dzięki projektowi Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego finansowanemu z funduszy europejskich w ramach programu POWER nasze Biuro poszerzyło swoją działalność o specjalistyczne szkolenia, warsztaty, spotkania z przedstawicielami wytrórni muzycznych czy wizyty studyjne. Do naszego zespołu dołączył również Doradca Zawodowy, który zajmuje się konsultacjami indywidualnymi ze studentami, mającymi na celu określenie właściwej drogi rozwoju kariery i ścieżki zawodowej.

Studenci UMFC czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych m.in. przez: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Warszawską czy Teatr Scena działający przy Domu Literatury w Warszawie.

Niezależnie od współpracy z instytucjami rządowymi, kulturalnymi oraz komercyjnymi, na bieżąco odpowiadamy na zapytania ofertowe podmiotów prywatnych, kierowane do studentów Uczelni, dotyczące udziału w wielu wydarzeniach o charakterze artystycznym, okolicznościowym lub prywatnym.