Bio

Karolina Silkina w roku 2019 z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina (spec. Prowadzenie zespołów muzycznych, dyplom z wyróżnieniem), a w roku 2021 - studia magisterskie w spec. Dyrygentura Chóralna w klasie prof. dra hab. Bogdana Goli oraz as. mgr. Wojciecha Pławnera. Jest założycielką i dyrygentem Chóru Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrygentem Scholi Parafialnej przy parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie oraz asystentem dyrygenta Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Jako chórzystka współpracuję m.in. z Chopin University Chamber Choir oraz Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. W składzie pierwszego dokonała nagrania płyty pieśni kurpiowskich (K. Szymanowski, R. Maciejewski), która została nominowana do nagrody muzycznej “Fryderyk” w nominacji: “Album roku: Muzyka chóralna”. Karolina aktywnie angażuje się w liczne projekty muzyczne. Wymienić można m.in. występ w operze „Don Giovanni” (WOK), „Eugeniusz Oniegin” oraz “Straszny Dwór” (TWON), występy w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego, Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga oraz występy zagraniczne m.in. we Francji (Festiwal J.S. Bacha, pod batutą P. Peatiera), Czechach (Międzynarodowy Festiwal IFAS - 2018), Tallinie (ESOF Festival 2019). Wśród dokonań artystki wymienić można: przygotowanie i prawykonanie współczesnych utworów chóralnych i wokalno - instrumentalnych ("Libera me, Domine" na chór mieszany a cappella D. Lasoty (prawykonanie 2019), "Jubilate Deo" na chór mieszany a cappella J. Szafrańskiego (prawykonanie 2019), "O Najmilszy Blasku Świata" na chór mieszany, fortepian i orkiestrę smyczkową D. Lasoty (prawykonanie 2021)); członkini międzynarodowego jury "Queen of the Adriatic Sea" Choral Festival and Competition (Włochy, 2019); uczestniczka R. Gandolfi International Competition for Choral Conductors (Włochy, 2019); przygotowanie chóru do Wirtualnych Chóralnych Akceleracji (2021, https://www.youtube.com/watch?v=85Nc8CVt7FI); instruktor na Supraskich Warsztatach Chóralnych (Polski Chór Pokoju 2021); recital fortepianowy na Zamku Królewskim w Warszawie, który towarzyszył promocji książki “Beautiful Objects. Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors” pod redakcją A. Bender, M. Wrześniak i A. Wiśnickiej (wyd. UKSW); przygotowanie chóru do widowiska poetycko - muzycznego "Ta nasza Wolność" (2018); wykonanie "Glorii" A. Vivaldiego; zdobycie I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Krakowie (2017); udział w międzynarodowych konferencjach dyrygenckich z udziałem prelegentów i chórów z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Rosji, Włoch. Za swoje osiągnięcia naukowo - artystyczne, Karolina Silkina trzykrotnie została stypendystką m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (2017, 2018, 2019). A w roku 2020 została zaproszona do udziału w kampanii reklamowej “Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy”. Od 2017 roku współpracuje z Międzynarodowym pismem muzycznym "International Choral Bulletin" (ICB, http://icb.ifcm.net/) działającym przy International Federation for Choral Music (IFCM). W piśmie publikowane są jej artykuły oraz wywiady, które przeprowadziła z kompozytorami z całego świata, m.in. polskimi kompozytorami prof. Pawłem Łukaszewskim, Jakubem Szafrańskim, amerykańskim kompozytorem Benediktem Brydernem, włoskim kompozytorem Simonem Campaninim, czy hiszpańskim kompozytorem Juanem Manuelem Conejo Gonzalezem. Oprócz studiów muzycznych, Karolina Silkina w 2018 roku ukończyła studia licencjackie, a w 2020 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo, spec. Public Relations i Marketing Medialny. fot. Mateusz Żaboklicki

Kontakt do biura