Bio

Katarzyna Brochocka - Katarzyna Brochocka fortepian Kompozytorka, librecistka, pianistka, autorka oper, utworów symfonicznych, kameralnych i solowych, specjalizująca się w muzyce wokalnej i scenicznej. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji Jana Antoniego Wichrowskiego oraz Wanda L. Bass School of Music na Oklahoma City University (USA) w klasie kompozycji Edwarda Knighta. Studiowała także pod kierunkiem Doiny Rotaru w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie. Obecnie doktorantka na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (opiekun – Aleksander Kościów). Laureatka międzynarodowych konkursów kompozytorskich w Polsce (II nagroda i nagroda publiczności w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na Operę „Człowiek z Manufaktury”, Teatr Wielki w Łodzi, 2017), USA (nagroda w kategorii Najlepszy Spektakl Muzyczny i Opera podczas Capital Fringe Festival, Waszyngton 2013; nagroda dyrektora artystycznego Opera Vista Festival, Houston 2010; Grand Prize w kategorii Muzyki Kameralnej w 2008 David Walter/ISB International Composition Competition), Austrii (wyróżnienie specjalne w Nancy Van de Vate International Composition Prize for Opera, Wiedeń 2008) i w Wielkiej Brytanii (Flourish Competition. A New Opera Competition, Londyn 2012). Jej utwory wielokrotnie wykonywano w Polsce (m.in. na scenach Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Filharmonii Narodowej, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu) i za granicą (m.in. w Anglii, USA, Niemczech, Czechach i Rumunii). W 2015 roku ukazała się jej debiutancka płyta Brochocka, Weinberg: Double Bass Works (CD Accord), na której występuje także w roli pianistki. Katarzyna Brochocka piano Polish composer, librettist, pianist, an author of symphonic, chamber, and solo works, specializing in vocal, operatic and theater music. She graduated from the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław (Poland) in the class of Jan Antoni Wichrowski and from the Wanda L. Bass School of Music, Oklahoma City University (USA) in the class of Edward Knight. She completed Socrates-Erasmus scholarship program at the Music University of Bucharest (Romania) under the tutelage of Doina Rotaru. Currently she is pursuing her doctoral degree in composition at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw (thesis supervisor – Aleksander Kościów; Composition, Conducting and Theory of Music Department). Katarzyna Brochocka is a winner of numerous international awards in Poland (2nd Prize and the Audience Award at the International Composition Competition for Opera “Man from Manufacture”, Grand Theatre in Łódź, 2017), USA (2013 Capital Fringe Festival Audience Award for the Best Musical Theatre & Opera, Washington; Opera Vista Festival Artistic Director’s Prize, Houston, 2010; Grand Prize in the chamber division of 2008 David Walter/ISB International Composition Competition), Vienna (Special Commendation at the 2008 Nancy Van de Vate International Composition Prize for Opera), and the United Kingdom (Flourish Competition. A New Opera Competition, London 2012). Her works have been performed many times in Poland (including on the stages of the Warsaw Chamber Opera, the Grand Theatre in Łódź, the Warsaw Philharmonic, the National Forum of Music in Wrocław) and abroad (e.g. in England, USA, Germany, the Czech Republic, and Romania). Her debut CD Brochocka, Weinberg: Double Bass Works (on which the composer also appears as a pianist) was released by CD Accord Music Editions in 2015.

Kontakt do biura