Bio

Absolwentka studiów licencjackich Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2019), na którym kontynuuje naukę w specjalności reżyseria muzyczna w klasie prof. Witolda Osińskiego. Wielokrotnie angażująca się w życie uczelni poprzez obecność w Samorządzie Studentów (sekretarz), kole naukowym Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna (przewodnicząca) oraz udział w Senacie UMFC, komisjach uczelnianych czy w Radzie Wydziału Reżyserii Dźwięku (jako przedstawiciel studentów). Realizuje nagrania głównie muzyki klasycznej (Chopin University Modern Ensamble) i rozrywkowej (Big Band JCV). Udźwiękawia również formy audiowizualne współpracując z Państwową Wyższą Szkołą Filmową i Telewizyjną w Łodzi (Czerwone niebieskie, 2018; Na ratunek, 2019) oraz z Teatrem Telewizji Polskiej (Halo, halo, tu mówi Warszawa, 2020). Od 2019 związana ze studiem nagraniowym FabLab Pobite Gary! działającym z inicjatywy Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Kontakt do biura