Bio

Monika Jarosz urodziła się w 1999r. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 13 lat w klasie Tomasza Grabusia. Już wtedy zdobyła nagrodę na konkursie "Violinada". Szkołę II stopnia ukończyła z wyróżnieniem w klasie Michała Nyżnyka. Laureatka Ogólnopolskich konkursów w Bydgoszczy, Ełku i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Kształciła się na kursach mistrzowskich u Kazimierza Michalika, Clausa Reichardta, Kiriła Rodina, Juliusa Bergera, Tomasza Strahla i Piotra Hausenplasa. Obecnie jest studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kasie dr hab. Piotra Hausenplasa. Laureatka III nagrody w Ogólnopolskim konkursie im. J. Zarębskiego.

Kontakt do biura