Bio

Urodził się w 1996 roku w Łodzi, ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w kl. gitary mgr Piotra Gajzlera. Tytuł zawodowy muzyka otrzymał w 2015 roku, po ukończeniu Ogólnokształcącej Szkoły I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, w klasie gitary mgr Małgorzaty Sztern-Dana. W 2016 roku prowadził klasę gitary w Szkole Muzycznej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi oraz udzielał lekcji prywatnych. Brał udział w wielu lekcjach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: prof. Piotra Zaleskiego, dr Michała Nagy, prof. Jerzego Nalepkę, dr Macieja Staszewskigo, prof. Wandę Palacz. Brał udział w wielu festiwalach gitarowych: Międzynarodowy Konkurs i Kurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy Zdroju w 2014 roku Międzynarodowy Konkurs i Kurs Gitarowy GITHARA IGNEA w Żorach w 2014 roku XX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy-Zdroju w 2020 roku W 2020 roku ukończył studia licencjackie w Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Leszka Potasińskiego i prof. Marcina Zalewskiego.

Kontakt do biura