15.07.2020r.

Przesłuchania - Waltornia, Obój

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKA MUZYKÓW ORKIESTROWYCH:
obój I/II głos
waltornia I głos

Termin zgłoszeń: 13.10.2020

Więcej informacji