07.10.2020r. - 15.10.2020r.

Stypendium Rektora/ Stypendium Socjalne na rok akademicki 20/21

„Decyzją JM Rektora UMFC termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 został przedłużony do 15 października 2020.
Wnioski należy składać za pośrednictwem skrzynki kontaktowej umieszczonej w holu Uczelni na parterze.
Wyliczenia dochodu dokonuje Dział Nauczania na podstawie załączonej dokumentacji.
Wyliczenia średniej dokonuje Dziekanat (wniosek należy złożyć bez wyliczonej średniej – wniosek jest przekazywany do Dziekanatu przez Dział Nauczania).”

SZCZEGÓŁY
? Więcej: https://chopin.edu.pl/pomoc-materialna